Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Når blir rådmannen kommunedirektør?

Merknadene i proposisjonen til ny kommunelov gir svaret, forklarer Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: Kan en rådmann bare begynne å kalle seg kommunedirektør eller må det et politisk vedtak til for å skifte tittel fra rådmann til kommunedirektør?