Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Kommunestyret kan velge ny leder

Hva skjer når komitélederen får fritak, blir vararepresentanten automatisk ny leder?

SPØRSMÅL: Ved konstituering av kommunestyre blir person som er vald inn som kommunestyremedlem, vald til leiar i komité for oppvekst. Han er student og vil truleg om ei tid søke permisjon/fritak. Då vil partiets 1. vara rykke opp som medlem i kommunestyret. Men vil denne 1. vara automatisk bli leiar i komité for oppvekst? Eller rykker nestleiar i komiteen opp som leiar? Eller blir det val på ny leiar?