Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Kan rådmannen være sjef for et kommunalt foretak?

Det står ikke noe i kommuneloven om at rådmannen ikke også kan være daglig leder i et kommunalt foretak. Er det da greit?

SPØRSMÅL: Kan rådmannen i en kommune tilsettes som daglig leder i et kommunalt foretak?