Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Kan kommunestyret kreve lukkede oppdrettsanlegg?

Kommunestyret kan ikke kreve at oppdrettsanlegg som drives i dag, skal erstattes med lukkede anlegg, mener professor Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: I en klima-, miljø- og energiplan for 2018-2025, vedtatt av kommunestyret, sies det blant annet;

«Det skal ikke gis tillatelse til flere oppdrettskonsesjoner eller til forlengelse av eksisterende konsesjoner uten at det drives i lukkede anlegg».