Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Hvem har ansvaret når kommunen ikke lenger finnes?

Alle kommunesammenslåingene reiser spørsmålet om hvem som skal saksøkes, hvis man måtte ønske å saksøke en kommune som ikke lenger eksisterer.

SPØRSMÅL: Hvis man ønsker å saksøke en kommune som ikke eksisterer fra 1. januar neste år fordi den er sammenslått med en annen kommune, hvem skal man da saksøke? I det tilfelle at den opprinnelige kommunen er delt mellom flere kommuner, hvem skal man saksøke da?