Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: Grenser for kontroll med aksjeselskaper

Kontrollutvalget kan ettergå aksjeselskaper kommunen har eierinteresser i, men med klare begrensninger, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Hvilken rolle har kontrollutvalgene når det gjelder aksjeselskaper som er helt eller delvis kommunalt eid?

Bernt svarer