Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Åpenbart et bevisst valg fra lovgiver

Kan vi hente inn tilfeldige innbyggere for å oppfylle kravet til kjønnsmessig balanse når vi skal sette sammen ulike utvalg?

SPØRSMÅL: Jeg ser at Bernt har gitt svar angående kjønnsmessig balanse «så langt det er mulig».

Mitt spørsmål: Hva gjør det partiet eller listen som ikke har noen kandidater av det underrepresenterte kjønn utenfor kommunestyret heller? Kan de da hente inn tilfeldige innbyggere som samtykker til å stille på vegne av partiet/lista selv om de ikke er medlem av det?