Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt: Ordfører kan «stjele saken» fra innbyggerinitiativet

Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?

SPØRSMÅL: Det samles underskrifter til et innbyggerinitiativ etter kommunelovens paragraf 39 a, med frist for tilslutning etter kommunestyrevalget. Kan ordfører, på bakgrunn av at saken blir kjent, fremme den for kommunestyret før forslagsstiller til innbyggerinitiativ leverer underskriftene, også når det er klart at forslagsstiller ønsker å la saken fortsette over et visst tidsrom, til etter valget 2019, nettopp for å holde saken varm gjennom valgkampen?