Bernt svarer: Om kommunale ledere og valgbarhet

Bernt svarer. Hva skjer hvis ordførerkandidaten er ansatt i en ledende stilling i kommunen?
Den kommunale lederen må ha fratrådt sin stilling når kommunestyret samles til konstituerende møte etter valget. Hun kan altså vente med å ta dette valget til valgresultatet foreligger, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Ordførerkandidaten på en av kommunens valglister er i dag ansatt i en ledende stilling i kommunen, med budsjettansvar. Vedkommende har vedlagt erklæring på om at hvis hun blir valgt til ordfører, fratrer vedkommende alle sine oppgaver i kommunen og søker permisjon for perioden. Hvis vedkommende ikke skulle bli valgt som ordfører, men vil bli valgt til kommunestyret, vil vedkommende søke fritak fra alle sine politiske verv i kommunen for perioden.

Må vedkommende si opp sin stilling for å være ordførerkandidat? Har vedkommende anledning til å søke permisjon for å fortsette sin stilling i kommunen?

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.