Kritikk er ikke nok til å lukke møte

Bernt svarer. Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Folkevalgte kan ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket møte, utover det som allerede følger av taushetsplikten, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Ved konstituerende kommunestyremøte ble det vedtatt et «Reglement for folkevalgte organer». Her er en bestemmelse om «Etiske prinsipper for folkevalgte organer». I denne er det blant annet fastslått at:

«Negativ omtale av kommunale avdelinger og ansatte skjer i lukket møte.»

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.