Bernt svarer: Kan holde budsjettavtale hemmelig

Bernt svarer. Det er lov å holde flertallspartienes budsjettforslag hemmelig helt fram til kommunestyremøtet, men det er i strid med demokratiske og etiske prinsipper, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
Velgerne bør så langt mulig bli gjort kjent med de forslag som vil bli tema i kommunestyrets budsjettmøte, slik at de kan gi uttrykk for sin mening og ha mulighet til å påvirke utfallet, påpeker Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Det heter i kommuneloven at budsjettforslaget fra formannskapet skal ligge ute til offentlig ettersyn. I en kommune ble rådmannens forslag til budsjett vedtatt som innstilling fra formannskapet, uten alternative forslag fra flertallspartiene. Flertallspartiene møttes deretter før kommunestyremøtet. I det saken kom opp til behandling, la de fram et felles budsjettforslag ingen andre hadde sett før.

Det er åpenhart at partiene valgte å møtes etter formannskapsmøtet, med den effekt at budsjettet det reelt sett var flertall for, ikke lå ute til gjennomsyn i 14 dager.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!