Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg skal vurdere sju nye saker om det norske barnevernet

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg skal vurdere sju nye saker om det norske barnevernet 

Foto: Halvard Alvik / NTB

Sju nye norske barnevernssaker inn for EMD

To saker om adopsjon og fem om barnevernets overtakelse av omsorg skal vurderes av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

De sju sakene føyer seg inn i en rekke saker EMD har behandlet mot Norge de siste årene, skriver Rett24. Alle dreier seg om brudd på EMKs artikkel 8, om retten til privatliv og familieliv etter at barnevernet har grepet inn mot familier.

– EMD har nettopp kommunisert sju nye saker mot Norge som gjelder barnevern. To av sakene gjelder adopsjon, og fem av sakene gjelder omsorgsovertakelse og- eller fastsetting av samvær, sier advokat Henriette Busch hos Regjeringsadvokaten.

Hun sier at samtlige saker er avsagt i norske domstoler etter 2020, da Høyesterett avga en prinsippavgjørelse i slike saker. En av sakene som nå får behandling i Strasbourg ble forkastet av Høyesterett i oktober 2020. De øvrige seks har ikke vært i Høyesterett i Norge.

Det siste tiåret har 23 barnevernssaker mot Norge resultert i at Norge er blitt felt, mens en rekke saker er blitt avvist. (©NTB)