– Men vi skal ikke glemme at mye går i riktig retning, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, da han svarte på kritiske spørsmål om situasjonen i barnevernet i Stortinget torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Ropstad erkjenner «store utfordringer» i barnevernet

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad erkjenner at ikke alt er som det skal i barnevernet, men viser til at det nå tas grep for å bedre situasjonen.

– Det er store utfordringer. Vi jobber kontinuerlig på mange områder, nettopp fordi vi ønsker at barnevernet skal være best mulig, sier Ropstad (KrF) til NTB.

Han møtte torsdag i Stortinget for å svare på en interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) om situasjonen. Hun ville vite hva statsråden vil gjøre for å styrke barnevernet og gjøre tjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som trenger hjelp.

Ropstad trakk fram en «historisk kompetansesatsing», styrking av kommunenes mulighet til forebygging og tidlig innsats og gjennomgang av institusjonstilbudet som grep regjeringen nå tar.

• Les også: Forskning: Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger

Mye kritikk

I barnevernsdebatten blir bruk av enetiltak, mangel på fosterhjem, barn som ikke får riktig helsehjelp, systemsvikt og ansatte under hardt press trukket fram.

– Men vi skal likevel ikke glemme at mye går i riktig retning. Kapasiteten er styrket. Etterlevelsen av sentrale lovverk har blitt betydelig bedre de siste årene, sa Ropstad i Stortinget.

Et annet viktig bakteppe for debatten er at Norge er dømt i to og frikjent i to barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Totalt er 34 saker kommunisert mot Norge.

– Jeg tar dommene på største alvor. Vi jobber grundig med dem for å ta lærdom av dem. Ikke minst jobber vi med en ny barnevernslov, hvor det å vektlegge menneskerettighetene vil stå veldig sentralt, sier Ropstad.

Han viser til at mye kommer til å skje innen barnevernet de neste to årene, og til at det i 2021 kommer en ny barnevernslov.

Ikke redegjørelse

Sist uke kom det fram at Ropstad ikke vil etterkomme opposisjonens ønske om å komme til Stortinget for å redegjøre for situasjonen i barnevernet.

Barne- og familieministeren viser til at barnevern ble drøftet i Stortinget både sist uke og i torsdagens debatt. Det vil også bli en ny runde i forbindelse med familie- og kulturkomiteens budsjettbehandling.

– Jeg snakker mer enn gjerne om barnevern til Stortinget, men jeg mener det blir gjort godt på denne måten og at det ikke trengs en egen redegjørelse, sier Ropstad torsdag.

(©NTB)