Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Mari Trommald mener dagens barnvernsutdanning ikke er god nok. Foto: Bufdir

Rapport: Barnevernet trenger bedre kompetanse

 Treårig utdanning for å arbeide i kommunalt barnevern er ikke nok, mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

– Det høres kanskje utrolig ut, men det stilles i dag ingen krav om verken utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller juss for å treffe beslutninger i barnevernet, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Mari Trommald.

I to år har Bufdir, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, jobbet med å vurdere kompetansebehovet og hensiktsmessige tiltak i barnevernet. Nå foreligger utredningen.