Høyesteretts ankeutvalg skal behandle en begjæring om gjenåpning av en omstridt sak om tvangsadopsjon fra 2012. Tirsdag var det køer utenfor Høyesterett da fire barnevernssaker skulle behandles i storkammer. Foto: Terje Lien

Mor krever gjenåpning av omstridt tvangsadopsjon

Sønnen hennes ble tvangsadoptert bort i 2012. Etter å ha vunnet fram i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), krever moren at saken gjenåpnes.

I et brev fra Høyesterett til Asker kommune i slutten av januar framgår det at kvinnen har begjært gjenåpning av den betente tvangsadopsjonssaken, som ble rettskraftig i 2012 da Høyesterett sa nei til å behandle kvinnes anke, skriver Dagbladet.

Da var sønnen tre år gammel, og siden har ikke moren fått se ham.

I september i fjor slo imidlertid EMDs storkammer fast at Norge gjennom tvangsadopsjonen har krenket både kvinnens og sønnens rettigheter.

Saken er begjært gjenåpnet samtidig som Høyesterett behandler flere kjennelser mot norsk barnevern i EMD, og skal etter det Dagbladet får opplyst, bli behandlet i Høyesteretts ankeutvalg.

Ifølge Dagbladet følger EMD nøye med på hva Norge gjør i denne saken. Europarådets ministerkomité har vedtatt at kvinnens sak skal behandles under såkalt forsterket prosedyre. Norge har fått frist til 10. mars med å levere sin handlingsplan.

Barne- og familiedepartementet arbeider nå med en skriftlig rapport til komiteen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.