Barne- og familiedepartementet har vurdert at fosterforeldre har klagerett på fosterhjemsavtalen.

Barne- og familiedepartementet har vurdert at fosterforeldre har klagerett på fosterhjemsavtalen.

Foto: Colourbox

Fosterforeldre får klagerett

Nå får fosterforeldre mulighet til å klage på rammevilkårene til fosterhjemsoppdrag. Det inkluderer blant annet økonomisk godtgjørelse og omfang av avlastning.

– Dette er viktig og noe mange fosterforeldre har kjempet for lenge, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Hun mener klageretten vil bidra til mer forutsigbarhet for fosterforeldre samt gi bedre vilkår til de som påtar seg fosterhjemsoppdrag.

Endringen kommer etter at Barne- og familiedepartementet har gjort en ny juridisk vurdering av fosterhjemsavtalen. Det er avtalen som inngås mellom fosterforeldre og barnevernstjenesten når et barn flytter inn i et fosterhjem.

Departementet har kommet fram til at avgjørelser om blant annet økonomisk godtgjørelse regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at fosterforeldre nå får klagerett på disse områdene.

– Positiv effekt

Toppe tror endringen kan føre til å løse rekrutteringsproblemer i fosterhjemsordningen.

– I dag er det stor mangel på fosterhjem og alvorlige rekrutteringsutfordringer. Noe fosterhjemmene selv peker på, er uforutsigbarhet knyttet til rammevilkårene. En klagerett vil ikke bare bidra til mer forutsigbarhet for fosterforeldre, det vil også redusere utilsiktede forskjeller mellom fosterhjemmene. Det kan ha en positiv effekt på rekrutteringen av nye fosterhjem, sier hun

Regjeringen ønsker å bedre rekrutteringen av fosterhjem og har satt i gang et større arbeid på området. De arbeider med en egen fosterhjemsrapport som kommer i løpet av 2024.

– En ekstra trygghet

Klageretten er også viktig for rettssikkerheten, mener Toppe.

– Jeg vet at mange kommuner gjør gode vurderinger i dag og har et godt samarbeid med fosterhjemmene. Men i de sakene der kommunen og fosterhjemmet ikke er enige, eller kommunen ikke har gjort gode nok vurderinger, vil en klagerett føre til at rammevilkårene blir lagt på et riktig nivå. På den måten vil den være en ekstra trygghet, sier hun..

Departementet har laget et informasjonsskriv som sendes ut til alle kommuner og statsforvaltere om saken.

(©NTB)