Bufdir-direktør Mari Trommald mener forskningen gir detaljkunnskap om hva barnevernet trenger for å være sikrere på å gjøre gode vurderinger og ta veloverveide beslutninger. Foto: Tine Poppe

Forskning: Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger

– Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

To nye forskningsrapporter viser at det er store forskjeller i hvordan barnevernet vurderer bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser.

– Funnene beskriver praksis som kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i en pressemelding.