Færre barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i fjor

47.000 barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i fjor. Det er en nedgang på sju prosent fra året før.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De siste fem årene har det blitt stadig færre barn og unge som har mottatt barnevernstiltak.

I perioden fra 2017 til 2022 har det vært en reduksjon i tallene fra henholdsvis barn med melding i løpet av året, barn med påbegynt undersøkelse i løpet av året og barn med barnevernstiltak i løpet av året og ved utgangen av året.

Nedgangen har vært størst i Rogaland, med 11 prosent. Minst nedgang var det i Innlandet fylke, med en nedgang på 3 prosent.

Innlandet fylke er også det fylket hvor flest barn og unge har tiltak fra barnevernet. Her er det 25,2 barn og unge per 1000 i alderen 0–24 år med tiltak. I Oslo er det færrest med 17,7 per 1000.