Barnevernstjenesten i Stavanger kommune har brutt barnevernsloven

Barnevernstjenesten i Stavanger kommune har brutt barnevernsloven på flere punkter, skriver kommunen selv på sine nettsider.

– Vi ser svært alvorlig på feilene som er gjort. Vi vil nå gå grundig til verks for å avdekke hvordan dette kunne skje, sier kommunalsjef Jone Skjelbred for barn, unge og familie i Stavanger kommune i pressemeldingen.

I en rapport fra Statsforvalteren i Rogaland, som kommer etter at det ble åpnet tilsynssak i en fosterhjemssak høsten 2023, slås det fast at kommunen har brutt loven.

Etter å ha vurdert saken opp mot lovbestemmelsene, konkluderer Statsforvalteren med at barnets beste og barnets rett til medvirkning ikke er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt.

NRK omtalte saken først.

– Sviktet fullstendig

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) i Stavanger skriver i en sms til Aftenbladet at hun ser alvorlig på konklusjonen i rapporten fra Statsforvalteren.

– Jeg reagerer særlig sterkt på at Statsforvalteren konkluderer med at barnets beste og barnets rett til medvirkning ikke er ivaretatt. Internkontrollen har her sviktet fullstendig. Et barnevern som ikke evner å sette barnet i sentrum har alvorlige mangler, skriver Hegdal.

Vil finne tiltak

Kommunen går nå i gang med å finne tiltak som skal forhindre tilsvarende svikt i framtiden.

– Vi vil sette inn de tiltak som er nødvendige og følge nøye med for å sikre at de har ønsket effekt, sier Skjelbred i pressemeldingen.

Stavanger kommune skal utarbeide en plan for oppfølging av statsforvalterens tilsynsrapport innen 12. april.

(©NTB)