Usosiale kommunekutt sentralt i budsjettkampen

Statsbudsjett. I sluttfasen av budsjettforhandlingene i Stortinget kjemper KrF for å reversere kuttet til sterkt pleietrengende.
Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann og parlamentarisk nestleder i KrF, sier at kuttene i ordningen for ressurskrevende tjenester er viktig i budsjettforhandlingene på Stortinget. Foto: KrF

Forhandlingene om statsbudsjettet for neste år fortsetter i Stortinget, mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og deres borgerlige samarbeidspartnere Kristelig Folkeparti og Venstre.

Et av KrFs høyt prioriterte krav har vært å reversere kuttet på 214 millioner kroner til sterkt pleietrengende personer – såkalte ressurskrevende tjenester i kommunene. Det ble først foreslått av Stoltenberg-regjeringen, og er videreført av Solberg-regjeringen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.