Strengere lov om partistøtte neste år

Etikk. Partistøtteskandalen i Senterpartiet har satt fart i regjeringens oppfølging av Europarådets korrupsjonsrefs fra i fjor.  

Til lokalvalget neste år skal lovverket for partistøtte være skjerpet, er regjeringens plan. Om kort tid vil Fornyingsdepartementet sende lovendringer på høring, for å følge opp anbefalingene fra Europarådets korrupsjonsgruppe GRECO (Group of States against Corruption). Forslag kommer til Stortinget neste vår.

Det blir ett år forsinket. Nå i vår varslet daværende statsråd Heidi Grande Røys (SV) et lovforslag til Stortinget, da hun mottok rapporten i mai i fjor.

Fengsel

Senterpartiet ville ha vært enda verre ute å kjøre dersom loven var blitt skjerpet, slik Fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) nå varsler. Sp mottok før valget i fjor 850.000 kroner fra offentlig eide kraftselskaper, og kan ikke gjøre rede for hva pengene er blitt brukt til.

Aasrud har den siste uka sagt at minst tre av GRECOs anbefalinger vil bli foreslått gjennomført:

• Grove tilfeller av juks med partistøtte skal kunne straffes med bøter eller fengsel.

• Partiene må gi oversikt over sine utgifter, eiendeler og gjeld.

• Partiene må rapportere alle inntekter og utgifter i forbindelse med valgkamper.

– Grove tilfeller er der du får støtte til et ikke-eksisterende parti, eller man mottar anonyme gaver. Dette er tilfeller hvor vi foreslår å bruke både bøter og fengselsstraff, sier Aasrud til NTB.

Valgkamprapportering

Partiene i Norge må i dag oppgi hvem de mottar støtte fra, men ikke hva de bruker pengene til.

– Både inntekter og utgifter skal være offentlige. Jeg vil også foreslå endringer som går på å innrapportere bidrag til valgkamp. I dag kan det gå ganske lang tid før vi får innrapportert valgkampbidrag, og jeg ser for meg at dette skal skje mer løpende, sier Aasrud til NRK.

GRECO konkluderte i fjor med at den norske partiloven ikke er god nok for å hindre korrupsjon. Nå sier regjeringen at den vil følge opp de viktigste innsigelsene.

GRECO mener også at klare regler bør sikre at revisjonen av partienes regnskaper er uavhengig. Partienes regnskaper, inkludert valgkamputgiftene, bør også være åpent for uavhengig innsyn. 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.