Moderat ekspansivt 2014-budsjett

Statsbudsjett. Regjeringen venter fortsatt god vekst i norsk økonomi i 2014, og legger fram et moderat ekspansivt statsbudsjett. Anslaget på veksten er tatt ned, men er likevel noe høyere enn de Norges Bank la fram tidligere i høst.

Regjeringen tror veksten i Fastlands-Norge avtar til 2,2 prosent i år, men øker til 2,7 prosent neste år, hjulpet av lave renter, bedring for eksporten i 2014 og fortsatt høy takt i petroleumsinvesteringene. Det betyr i så fall en vekst til neste år om lag på linje med trendveksten i norsk økonomi.

Anslagene for 2013 er gjennomgående lavere enn i revidert nasjonalbudsjett (RNB) fra mai, men noe høyere enn Norges Banks anslag som ble lagt fram i september. Konsum i offentlig forvaltning i 2013 er likevel justert marginalt opp fra 2,5 prosent i RNB til 2,6 prosent. Anslaget for 2014 er på 2,2 prosent. Kommunenes samlede inntekter er anslått å øke med 2,0 prosent fra 2013 til 2014, tilsvarende 7,7 milliarder kroner.

  Anslag 2013   Anslag 2014  
  NB FIN NB FIN
Privat konsum 2,3 2,3 2,5 2,7
Offentlig konsum 2,5 2,6 2,8 2,2
Oljeinvesteringer 12,5 9,0 3,8 7,5
Eksport av tradisjonelle varer 1,8 0,1 0,3 2,6
Import 0,0 3,3 4,0 4,3
Brutto nasjonalprodukt (BNP) 0,3 0,9 2,0 2,7
– BNP Fastlands-Norge 1,8 2,2 2,3 2,7
         
Sysselsetting 1,3 1,1 1,0 1,0
Arbeidsledighet (AKU) 3,5 3,5 3,5 3,5
Årslønnsvekst 3,5 3,5 4,0 3,5
KPI 2,3 1,9 2,3 1,6
         
Budsjettimpuls   0,5   0,3

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.