LO-ja til privatisering

Innkjøp. LO-kongressen sier ikke nei til all privatisering. Men Norsk Folkehjelp må holde fingrene av kontraktfatet.
Kommuneforbundet og Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, vernepleiere og sosionomer (FO) fikk ikke LO-kongressen med på forslaget om å motarbeide all privatisering. Men det var nære på. Fellesforbundet i Vest-Agder trådte til med forslag om skarpere privatiserings-nei: «LO avviser privatisering av offentlig virksomhet», lød forslaget, som falt med 152 mot knappe 158 stemmer.
Dermed kunne LO-sjef Yngve Hågensen smile i skjegget. LO avviser «bare» privatisering i helse-, omsorgs- og skolesektoren.


Forsiktig
Norsk Folkehjelp har derimot mindre grunn til å smile. LO-kongressen vedtok sekretariatets forslag der det står at «Kongressen forutsetter at Norsk Folkehjelp (…) ikke medvirker til aktiviteter som svekker det offentliges ansvar for helse og omsorg, og som kan føre til privatisering av slik virksomhet.» Nå må Folkehjelpen trolig skrinlegge planer om å drive hospits, hjemmebaserte tjenester, trygghetsalarmer og ambulansetjenester.
Generalsekretær Halle Jørn Hanssen vil ikke kommentere saken før neste uke:
- Vi skal drøfte saken i landsstyret på fredag og senere ha politiske samtaler med Kommuneforbundet og Fellesorganisasjonen (FO), sier Hanssen.
Nestleder Hanne Luthen i FO mener vedtaket er krystallklart.
- Dette er en klar formaning til Folkehjelpa om å te seg ordentlig og ikke delta i anbudsrunder, sier Luthen.
Hun mener Folkehjelpen bør vende blikket mot rusomsorg og forebyggende arbeid blant barn og ungdom.
- De har et opplegg mot rasisme i nærmiljøene som er helt forbilledlig. Dette kan de utvide til andre forebyggende tiltak som det offentlige ikke dekker, mener Hanne Luthen.


Utreder «dumping»
LO-toppene rodde også i land den omstridte saken om hvem som skal ha arbeidsgiveransvar i kommunal virksomhet. Norges Transportarbeiderforbund og Fellesforbundet beskyldte Kommuneforbundets leder, Jan Davidsen, for å være ute etter deres medlemmer. Davidsen forsvarte seg med at det viktigste er å bevare de ansattes arbeidsvilkår ved privatisering.
En enstemmig kongress sluttet seg derfor til kompromissforslaget, der det slås fast at fagbevegelsen skal «sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom ufravikelige kollektivavtaler».
LO mener at avtaleverket og sosiale ordninger undergraves ved privatisering, utsetting av arbeid og fisjoner. Kongressen påla derfor LO-sekretariatet å utrede og sette igang mottiltak mot det den kaller «sosial dumping». Kongressen etterspør også en faglig strategi i forhold til arbeidsgivertilknytning som går på tvers av fagbevegelsens interesser.

- Folkehjelpen får ikke delta på anbudsrunder, sier Hanne Luthen, nestleder i Fellesorganisasjonen.- Vi må drøfte denne saken først, sier Halle Jørn Hanssen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Skrevet av: Irene Halvorsen

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.