Kommunene låner mindre

Økonomi. Kommunereformen bidrar til å bremse låneveksten blant norske kommuner, mener Kommunalbankens direktør Kristine Falkgård.
Kommunalbankens utlånsvekst til kommunene er mindre i år enn i fjor, sier Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Utlånsporteføljen til Kommunalbanken økte med 2,5 milliarder kroner i andre kvartal. Det er en kraftig utflating sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Da var økningen på 8,2 milliarder kroner.

Siden årsskiftet har utlånsporteføljen økt med 6,6 milliarder kroner, eller snaue 2,8 prosent, og utgjorde 247,5 milliarder kroner per 30. juni 2014.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.