37.000 flere på stønad etter Nav-reformen

Sosialtjeneste. Antall syke, uføre og arbeidsledige har økt med 37.000 siden Nav-reformen ble gjennomført i 2006.

Antall syke, uføre og arbeidsledige har økt med 37.000 siden Nav-reformen ble gjennomført i 2006.

Målet med den store reformen var å få flere nordmenn i aktivitet. De to tidligere statsetatene Aetat og Trygdeetaten ble slått sammen til det nye Nav.

Tall Aftenposten har hentet inn, viser at 670.000 mennesker mottok enten uførepensjon, arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller sykepenger ved utgangen av 2010. Det er mer enn 37.000 flere enn i 2005, året før reformen ble gjennomført.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap), mener likevel det var riktig å slå sammen de to tidligere etatene.

– Det går bedre i Nav. Brukernes tilfredshet går langsomt oppover, sier hun.

Hun sier imidlertid at det fortsatt er rom for forbedringer.

– For mange venter fortsatt for lenge på hjelp, for mange mener de ikke får gode nok svar på telefon, og de ansatte har for store byrder på sine skuldre, sier hun.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.