1.160 nye barnehageplasser

Statsbudsjett. Avvikling av kontantstøtten for toåringer vil føre til økt etterspørsel etter barnehageplasser, og regjeringen tror det trengs mange nye plasser i 2012.
Regjeringen vil avvikle kontantstøtten for toåringer fra 1. august neste år. Den antar at dette vil føre til økt etterspørsel etter barnehageplasser, og vil bevilge 92 millioner kroner til å bygge 1.160 nye plasser. Arkivfoto: Ole Morten Melgård

Maksimalpris for foreldrebetaling skal være på samme nominelle nivå som i år, det vil si 2.330 per måned for en hel plass.

Redusere forskjellene

Barnehagebevilgningene skal økes med 522 millioner kroner, men pengene skal altså ikke brukes til å dempe foreldrebetalingen i kommunale barnehager. Pengene skal i stedet gå til å redusere betalingen i de ikke-kommunale barnehagene, for å skape mer likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Det er også en målsetting at forskjellene i lønns- og arbeidsforhold mellom ansatte i kommunale og private barnehager skal utjevnes. Tilskuddet trappes derfor opp med 28,5 millioner kroner til 162 millioner i 2012.

Regjeringen vil avvikle kontantstøtten for toåringer fra 1. august neste år. Den antar at dette vil føre til økt etterspørsel etter barnehageplasser, og vil bevilge 92 millioner kroner til å bygge 1.160 nye plasser.

Lederutdanning for pedagoger

Regjeringen lanserer en fireårig rekrutteringskampanje for førskolelærerutdanningen for å skaffe tilstrekkelig pedagoger til barnehagene. Det blir en egen lederutdanning for styrere, i alt 300 studieplasser.

Totalt 120 millioner kroner skal brukes for å fremme kvaliteten i barnehagene i 2012, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier at det de ansattes kompetanse skal styrkes på alle plan.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.