Daglig leder Gudrun Grindaker i Norsk Kommunedirektørforum (KDf) advarer mot konfliktfulle utskiftinger. – Går ut over både tjenestetilbudet til innbyggerne og framdriften i politiske saker, sier hun.

Daglig leder Gudrun Grindaker i Norsk Kommunedirektørforum (KDf) advarer mot konfliktfulle utskiftinger. – Går ut over både tjenestetilbudet til innbyggerne og framdriften i politiske saker, sier hun.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Inntrykket er at kommunedirektørene er ekstra utsatte året etter et kommunevalg

Samarbeidsutfordringer med politikerne er den nest største årsaken til at kommunedirektører slutter i jobben. – Inntrykket er at kommunedirektørene er ekstra utsatte året etter et kommunevalg, sier Gudrun Haabeth Grindaker i Norsk Kommunedirektørforum.

– Bakgrunnen for sluttavtalen er et ønske om fornyelse i kommuneledelsen, etter en samlet vurdering av de utfordringer som ligger foran oss, og den perioden vi har lagt bak oss.

Det sa Fredrikstads nye ordfører, Arne Sekkelsten (H), da det ble kjent at kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold inngår sluttavtale etter fem år i stillingen.