Få kommuner oppfyller kontrollplikten de har som offentlige oppdragsgivere

80 prosent av kommunene Arbeidstilsynet førte tilsyn med fikk pålegg fordi de ikke oppfylte kontrollplikten.

Arbeidstilsynet hadde tilsyn med 46 kommuner i 2023. Tilsynene viser at kommunene må bli bedre på oppfølgingen av leverandørens lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser.

– I møte med kommunene opplever vi manglende kunnskap og kompetanse til å gjennomføre kontrollen, sier avdelingsdirektør Torgeir Moholt i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Moholt er direktør for Avdeling for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet fortsetter tilsynene med offentlige oppdragsgivere, og vil i 2024 gjennomføre om lag 90 tilsyn med kommuner.

(NTB)