Rådmann i Vik

Øistein Edmund Søvik har begynt som rådmann i Vik.

Navn Øistein Edmund Søvik

Tidligere jobberfaring topplederstillinger i sykehus, statlig barnevern, Universitetet i Bergen, bedriftsrådgiver i Deloitte Consulting i både Norge og USA, rådmann i Vaksdal og Lindås.

Begynte i stillingen 30.09.2019

«Vik er vakkert plassert mellom store fjell og Sognefjorden, men samtidig på «riktig» side av fjorden med tanke på ukependling fra Bergen. Selv om kommunen er en kraftkommune, så er det store økonomiske utfordringer å gripe fatt i», mener Søvik om sin nye kommune.