Rådmann i Marker

Kjell Reidar Jogerud er ny rådmann i Marker.

Navn Kjell Reidar Jogerud

Tidligere jobberfaring seniorrådgiver i NVEs seksjon for fjellskred, daglig leder av Åksnes/Tafjord beredskap IKS, prosjektleder for Åknes-Tafjord prosjektet, gårdbruker, rådmann i Skjåk, forsvaret

Begynte i stillingen 30.09.2019

«Etter en tid som statsansatt, ble jeg klar over hvor mye jeg savnet å jobbe på kommunenivået, særlig i en mindre kommune der en kommer veldig nært på innbyggerne».

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.