Rådmann i Bykle

Karina Sloth Grindland begynte i stillingen som rådmann i Bykle 1. juni.

Navn Karina Sloth Grindland

Tidligere jobberfaring Leder for helsetjenesten i Bykle og Valle, leder regnskapskontor, økonomisk rådgiver

Begynte i stillingen 31.05.2019

«Det bor under 1000 innbyggere her, men Bykle er en stor hyttekommune og turistdestinasjon, og i høysesong øker «innbyggertallet» til over 20.000. Dette stiller store krav til kommunen som tjenesteyter og myndighet».