– Det koster å bruke kvalifiserte tolker, men det har også en pris hvis tolkingen ikke er tilfredsstillende, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn. Foto: Ragnhild Sved

To av tre tolkeoppdrag går til ukvalifiserte

Kvalifisert tolk brukes i bare en tredel av oppdragene i offentlig sektor. Direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi er bekymret.

– God kvalitet på tolkingen er viktig både for rettssikkerheten, liv og helse og integreringen. Derfor er har det stor betydning at det offentlige i større grad bruker kvalifiserte tolker, sier Rieber-Mohn.

Offentlige etater brukte i fjor 829 millioner kroner på nesten 750.000 tolkeoppdrag, framgår det av en rapport laget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og NHO Service og Handel.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.