– Vi får tilbakemeldinger om at enkeltpersoner stadig opplever at den offentlige forvaltningen mangler kunnskaper om samer og andre nasjonale minoriteter, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Vi får tilbakemeldinger om at enkeltpersoner stadig opplever at den offentlige forvaltningen mangler kunnskaper om samer og andre nasjonale minoriteter, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Foto: Terje Lien

Tilbyr kommuneansatte lynkurs om samers rettigheter

Frivillig lynkurs skal øke saksbehandleres kunnskaper om samer og andre nasjonale minoriteter. – Burde vært obligatorisk, mener sametingspresidenten.

– Det er viktig at saksbehandlere i forvaltningen har kjennskap til de rettighetene som samer og andre nasjonale minoriteter har ifølge norsk lovverk og internasjonale konvensjoner. Vi får tilbakemeldinger om at enkeltpersoner stadig opplever at den offentlige forvaltningen ikke har tilstrekkelige kunnskaper om dette, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Kommunal Rapport.

I disse dager lanserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et nytt, digitalt opplæringsprogram om samer og andre nasjonale minoriteter. Dette er myntet på saksbehandlere i både kommuner, fylkeskommuner og statlige etater. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.