Søknadsskjemaet til barnehageopptak i Askøy var ikke i tråd med kravene til universell utforming, konkluderte Difi. Dermed ila Difi Askøy bot. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Stengte nett-tjeneste for å unngå bot

Askøy deaktiverte elektronisk barnehagesøknad for å unngå bot. Nå kan kommunen måtte betale likevel.

Universell utforming

Forskrift om universell utforming av IKT trådte i kraft 1. juli 2013

Målet med universelt utformede IKT-løsninger er at de er tilgjengelige for alle uavhengig av funksjonsevne og plattform.

Loven stiller trenge krav til hvordan en nettløsning skal utformes. Også til tredjepartsprodukter dersom dette er hovedløsningen som brukes.

6. juli var fristen Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) ga Askøy for å sørge for universell utforming av kommunens nettsider. Da arbeidsdagen var over og elektronisk barnehagesøknad fremdeles ikke oppfylte Difis krav, deaktiverte Askøy tjenesten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.