Sandefjord kåret til vinner

Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) fikk i dag overrakt diplom etter at kommunen gikk til topps i Kommunebarometeret til Kommunal Rapport.

Ansvarlig redaktør Britt Sofie Hestvik overrakte prisen i passende omgivelser på KS’ kommuneøkonomikonferanse i dag.

Sandefjord kommer godt ut på nesten alle indikatorene som er brukt i Kommunebarometeret for å sammenligne hvor godt kommunene driver.

 

Ansvarlig redaktør i Kommunal Rapport Britt Sofie Hestvik overrakte diplom til Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) etter at kommunen gikk til topps i Kommunebarometeret. Foto: Ivan Tostrup

Et forutsigbart politisk styre over lang tid, en kreativ og dyktig administrasjon og stor økonomisk edruelighet i alle ledd – det mener ordfører Bjørn Ole Gleditsch er grunnlaget for Sandefjords suksess.

Tæring etter næring

– Vi har aldri brukt mer penger enn vi har hatt. Vi har måttet si nei til mye og prioritere beinhardt, sa ordføreren til de mange interesserte på Kommunal Rapports stand etter diplomoverrekkelsen.

Han ble intervjuet av redaktør og økonomijournalist Ole Petter Pedersen, som har utviklet Kommunebarometeret som et sammenligningsverktøy med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås Kostra-database.

Sandefjord leverer gode tjenester til sine innbyggere selv med et inntektsnivå 10 prosent under landsgjennomsnittet. Ordføreren har ingen planer om å innføre eiendomsskatt, men mener inntektsnivået må bli mer rettferdig for mellomstore bykommuner.

Lære av de beste

Gleditsch tror sammenligninger som Kommunebarometeret, er nyttige for Kommune-Norge.

– Vi kommer dårlig ut på ett parameter i undersøkelsen, grunnskolen, som vi får inspirasjon til å gjøre noe med. Vi er allerede i gang med forbedringer, med god hjelp fra skoleledelsen i Drammen, hvor de har satt klare mål for driften og resultatene i skolen. Som i næringslivet, må kommunene lære av de beste, for å få mest mulig ut av pengene.

Etter intervjuet flokket rådmenn, kommuneøkonomer og ordførere seg rundt både Gleditsch og Pedersen.

Mange hadde spørsmål om egen kommune, mens andre var nysgjerrige på metoden bak barometeret.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.