Arkivleder Heidi Kjørsvik-Fossen mener tilsyn fra Arkivverket ikke er noe å frykte. Et tilsyn gir en fullstendig gjennomgang av arkivtjenesten og en mulighet til å forbedre tjenesten, mener hun. Her sammen med arkivar Stig Ingstad.
Arkivleder Heidi Kjørsvik-Fossen mener tilsyn fra Arkivverket ikke er noe å frykte. Et tilsyn gir en fullstendig gjennomgang av arkivtjenesten og en mulighet til å forbedre tjenesten, mener hun. Her sammen med arkivar Stig Ingstad.Foto: Malvik kommune

Risikerte å miste hele arkivet i brann

Kjelleren i rådhuset i Malvik er svært dårlig egnet som arkivlokaler, konkluderte Arkivverket etter et tilsynsbesøk.

Under tilsynsbesøket i desember 2019 fant Arkivverket at arkivlokalene i kjelleren hadde vann- og avløpsrør i taket. Lokalene viste tegn på fukt, og det fantes ikke rutiner for renhold eller fast tilsyn med lokalene. Ingen av rommene hadde selvlukkende dør med godkjent brannmotstand.

Hadde det begynt å brenne på rådhuset, risikerte Malvik å miste hele arkivet sitt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.