Kommunalsjef for oppvekst i Kongsvinger kommune, Kjersti Vevstad, har valgt å trekke seg etter anklager om trakasserende og fryktbasert lederstil. Hun er svært kritisk til kommunens saksbehandling. Foto: Kristin Kyllingstad

Kommunalsjef trekker seg etter anklager

Først måtte rådmannen i Kongsvinger gå. Så trakk kommunalsjefen seg. Advokaten til kommunalsjefen mener det minner om henrettelse. 

– Denne prosessen vitner om en henrettelse av rådmannen og kommunalsjefen for åpen scene, og det hele virker å ha til hensikt å ramme hardest mulig. Hvis dette er standarden for saksgang i kommunesektoren i 2019 er jeg skremt, sier advokaten til tidligere kommunalsjef Kjersti Vevstad, Geir Langhelle.

– Kom som et sjokk