– Målet med tilsynene er ikke å «ta noen» men å bidra til en bedre arkivtjeneste, sier avdelingsdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket.

– Målet med tilsynene er ikke å «ta noen» men å bidra til en bedre arkivtjeneste, sier avdelingsdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket.

Foto: Sofie Holberg, Arkivverket

Disse kommunene får arkivtilsyn i 2024

30 kommuner må være forberedt på tilsyn fra Arkivverket i 2024. Her er oversikten.

Kommunene som skal under lupen, er valgt ut fra en risikobasert vurdering. Altså kommuner hvor Arkivverket tror det er stor risiko for at de vil finne feil og mangler. Denne vurderingen er basert blant annet på hva kommunene selv har rapportert inn til Arkivverket gjennom Arkivverkets årlige undersøkelse, tips fra presse, publikum eller andre.

– Også er det kommuner hvor vi har vært på tilsyn hos tidligere, hvor vi vet at alt ikke blir fulgt opp. Vi er også oppmerksom på Robek-kommuner. Vi vet at arkiv er noe det lett kan bli kuttet i, og det vil vi passe på at ikke skjer, sier avdelingsdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket.