100.000 menn og kvinner har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler i nesten 100 ulike operasjoner, opplyser Forsvaret. Dette bildet er hentet fra Irak. Foto: Ole-Sverre Haugli / ForsvaretOle-Sverre Haugli / Forsvaret

Ber alle kommuner lage veteranplan

Forsvaret ber om at de kommuner som ikke allerede har laget en veteranplan, skaffer seg en. – De som ikke i dag har veteraner vil i fremtiden kunne få det, sier veteraninspektør Finn Kristian Hannestad. Se oversikten over kommunale veteranplaner her.

Veteranplan

I regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner er ett av flere tiltak at kommunen bør ha en veteranplan:

«Kommuner med et antall innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste for Norge, oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale handlingsplaner. Handlingsplanene bør ivareta definerte samhandlingsutfordringer og behov som berører personellet og deres familier. Sentrale elementer i planene bør være kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, og ivaretakelse av målgrupper som har behov for ulike tilbud.»

Mange kommuner har i løpet av den siste tiden fått på plass en veteranplan. Veteraninspektøren er da også fornøyd med innsatsen som mange kommuner legger ned.

– Vi er først og fremst godt fornøyd med at mange kommuner ser viktigheten av å gi anerkjennelse til de som har stilt opp og gjort en innsats for Norge. Det er nå en lang rekke kommuner som har kommet langt og jobber svært godt med kommunale veteranplaner, sier Hannestad.

87 kommuner med plan

Kommunal Rapport har bedt alle kommuner om innsyn i kommunens veteranplan – om de har en. Har kommunen ikke veteranplan, så har vi spurt om de har planer om å lage en. Svarene som har kommet inn så langt, viser at 87 kommuner har en veteranplan, 30 kommuner har en plan under arbeid, 44 har en plan under planlegging eller til vurdering, 7 kommuner har løst spørsmålet på en annen måte eksempelvis ved å innlemme temaet i en annen plan, 145 kommuner sier at de ikke har noen plan og heller ikke jobber med det. 109 kommuner har hittil ikke besvart innsynsbegjæringen.

Les også: Mange kommuner mangler veteranplaner

Forsvarets egen opptelling viser at 70 % av Norges veteraner bor i en kommune med en veteranplan, tar vi med dagens planer og de som er under utarbeidelse. Kommunal Rapports nye undersøkelse kan tyde på at prosentandelen blir enda høyere.

Veteraner fra internasjonale operasjoner

Målgruppen for handlingsplanen «I tjeneste for Norge» er alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren

– Vi opplever også at arbeidet med kommunale veteranplaner har bred politisk forankring. Regjeringen har i sin politiske plattform nevnt spesielt at flere kommuner bør lage planer. Fylkesmennene har også nå anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner som tema i sine møter med kommunene, sier Hannestad.

Veteraninspektøren er opptatt av å få fylkesmennene med på laget og viser til engasjementet til fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken. Hannestad mener hennes engasjement har gitt resultater ettersom fylkesmannens initiativ overfor kommunene har ført til at mange kommuner i hennes region enten har en ferdig plan eller vedtatt å lage en.

– Mye av innholdet i en veteranplan handler om å gi litt ekstra anerkjennelse til veteranene, for den innsatsen de har gjort – i tjeneste for Norge. Det kan for eksempel være å lage et arrangement på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Det er fortsatt sånn at en del veteraner ennå ikke har fått medalje for sin tjeneste. Derfor arrangeres det medaljeseremoni på mange steder i landet 8. mai, sier Hannestad.

Les også: Ofte tøft å komme hjem etter militært utenlandsoppdrag

– Må være tilpasset lokale behov

Også president Dag Magne Lunde i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er positivt overrasket over arbeidet som kommunene nå gjør.

– Det er gledelig å høre, rett og slett. Hadde du spurt meg, så hadde jeg ikke trodd det var så mange som har fått laget en plan. Jeg har vært til stede på lanseringene av flere veteranplaner og er veldig imponert over hva kommunene har fått til. Jeg må si at jeg setter særdeles stor pris på det og vil gi kommunene anerkjennelse for engasjement og bevisstgjøring, sier Lunde.

Les også: Bergen har laget veteranplan

Han mener det er viktig å lage planer som er tilpasset lokale behov.

– Det viktigste med veteranplanen er at veteranene får en anerkjennelse for den tjenesten de har gjort. Deretter at det er dialog mellom veteranene og den enkelte kommune, og at de kommunale tjenestene som er nødvendige for å følge opp og støtte en veteran og deres familier når det er behov, virker, sier Lunde.

Under kan du se en tabell over tilbakemeldingene Kommunal Rapport har fått fra landets kommuner på spørsmålet om de har en plan eller ei. Fortsatt kommer det inn svar, slik at oversikten kan bli endret. Finner du feil, så ta kontakt så retter vi oversikten fortløpende.

Vil du se et norgeskart med alle kommuner med veteranplaner plottet inn så finner du det her:Kommuner med veteranplan

 

 
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.