Eidskog sladdet navnene på dem som ba om innsyn i varslingssaken, men sladdet ikke navnet på varsleren. Foto: Thomas Frigård

Ansatte krever innsyn i varsel – kommunen offentliggjør varslers navn

Etter krav om innsyn i varslingssaken fra to ansatte, offentliggjorde Eidskog kommune navnet på varsleren. Brudd på taushetsplikten, mener professor.

– Kommunen bør så langt som mulig verne om varslers identitet, og jeg mener derfor at de her tråkker feil. Kommunen burde ha forstått at varsleren har krav på å holdes anonym inntil man eventuelt står i retten, sier varslerens advokat Jørn Mejdell Jakobsen.

Anonymiserer de ansatte

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.