Barnevern står på dagsorden på kommende møte i Pressens faglige utvalg. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Sjekk hvorfor kommunene klager på pressen

Hvert år klager flere kommuner inn lokalpressen til PFU. Her er grunnene til årets klager.

Som Kommunal Rapport har omtalt endte tre saker med fellelse og en med kritikk, mens to av mediene ble frikjent. For Norsk Presseforbunds synspunkter og omtale av de to siste sakene, les denne artikkelen.

Tidligere i år har følgende saker blitt behandlet:

Ålesund kommune ved kommunikasjonssjef klagde inn Sunnmørsposten. Kommunen mener blant annet at de burde fått samtidig imøtegåelse i en sak om at parkeringsplasser i byen kan bli fjernet, og at vinklingen på forsiden gir falskt inntrykk av at saken er avgjort.

PFU konkluderer med at avisa har dekning for alle påstandene, og at siden kildene gir uttrykk for meninger og ikke legger fram påstander om faktiske forhold, er det tilstrekkelig at kommunen har fått svare på kritikken i senere utgaver. Dermed mener PFU at ikke Sunnmørsposten har brutt god presseskikk.
 
Moss kommune klaget inn Moss Avis, etter et intervju med to AP-politikere og en SV-politikere om tjenestetilbudet for funksjonshemmede. Politikerne sa de hadde hørt pårørende fortelle om funksjonshemmede som ikke hadde vært utendørs på et år, og skulle legge fram forslag i kommunestyret om å stoppe kutt i tjenestetilbudene. 

PFU var enige med kommunen i at Moss Avis har brutt god presseskikk ved å ikke sjekke opplysninger en tredjepart har gjengitt på vegne av anonyme personer. Siden anklagene var del av en løpende debatt, og ikke spesifikt rettet mot kommunen, mente PFU imidlertid at de ikke hadde krav på samtidig imøtegåelse. 

Finnmark fylkeskommune ved opplæringssjef klaget inn Finnmark Dagblad for artikkelen som ble frontet med følgende tittel på forsiden: «Finnmark Dagblad avslører: Bjørnar Bruer beskyldt for KORRUPSJON da han ansatte sønnen sin.  - Utdanningssjef Sandtrøen HAR GJORT DET SAMME!». Bakgrunnen var en pågående arbeidsrettssak mellom Alta videregående skole og Finnmark fylkeskommune, da en ansatt hadde gitt sønnen sin jobb.

Ifølge klagen var kontorleder ved skolen hvor utdanningssjef Sandtrøen var rektor for 24 år siden som ansatte sønnen, og ikke Sandtrøen selv. Dermed mener han og fylkeskommunen at det ikke var dekning for overskriften. PFU er enige, og konkluderer med kritikk, som er reaksjonen de gir mindre alvorlige etiske overtramp.

Sogndal fylkeskommune ved leder for Sogn barnevern og en far involvert i en barnevernssak klaget inn Sogn Avis, etter omtalen av at en advokat har anmeldt barnevernslederen for grov uforstand i tjenesten. Ifølge klagen er farens sønn omtalt på en måte som gjør at enkelte av avisas lesere vil skjønne hvem det er snakk om. Begge mener de har hatt rett til samtidig imøtegåelse, og barnevernslederen mener det er feil i omtalen av hans sak.

PFU kom fram til at avisa har brutt med god presseskikk, ved å omtale sønnens personlige forhold og å ikke gi faren samtidig imøtegåelse. Når det gjelder faktiske forhold i omtalen av barnevernssaken mener utvalget de har for dårlig grunnlag for å konkludere.

Ifølge Norsk Presseforbund skal nok en klagesak Sogndal kommune behandles på neste møte, i desember, som årets siste kommunale PFU-sak. Denne saken handler om hvordan Sogn Avis har dekket personalkonflikter og påstander om kritikkverdige forhold i Sogn Barnevern, blant annet ved bruk av anonyme kilder. Les mer om klagesaken og om bakgrunnen for oppslagene her

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.