Høyres André Oktay Dahl reagerer på at et kommunal selskap i praksis kan organisere seg bort fra innsyn. Arkivfoto: Ole Morten Melgård

Reagerer på smutthull i offentlighetsloven

Offentlige selskaper med millionomsetning kan snike seg unna innsyn. Nestleder André Oktay Dahl (H) i Stortingets justiskomité ber om at regjeringen ser på saken umiddelbart.

I forrige uke fastslo Fylkesmannen at det kommunale selskapet Sporveis-Annonsene AS er fritatt fra offentlighetsloven.

Selvstendige rettssubjekter «uten fast ansatte i administrativ stilling» er nemlig unntatt i forskriften til offentlighetsloven. Uten fast ansatte gjelder dermed ikke loven for Sporveis-Annonsene, selv med en  omsetning i fjor på 41,6 millioner kroner. I praksis blir det i fremtiden opp til selskapets styre selv å avgjøre hvilke dokumenter som skal offentliggjøres.

Flere offentlighetseksperter og opposisjonspolitikere på Stortinget reagerer nå på saken.

– Forskriften bør endres

Kommunal Rapport har vært i kontakt med to tidligere medlemmer av lovutvalget som leverte utkastet til den nye offentlighetsloven. Både utvalgsleder Harald Hove og generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening er kritiske til forskriftens unntaksbestemmelse.

– Medieorganisasjonene advarte mot et slikt bastant og kategorisk unntak, og denne saken viser at forskriftens bør endres, sier Øy.

Han kan ikke huske at unntaket i forskriften var oppe til diskusjon.

– Dette kom nok til ved departementets behandling av loven, eller kanskje ved utarbeidelsen av utkast til forskrift.

Lederen av lovutvalget, advokat Harald Hove, kjenner seg igjen i beskrivelsen.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at unntaket i forskriften slår videre ut enn hva som var Justisdepartementets intensjon, sier Hove.

Også han reagerer på at Sporveis-Annonsene unntas fra innsyn.

– Det er lite naturlig at selskaper av en slik art og med en så stor omsetning som dette, unntas fra loven.

– Handler om offentlige penger

Kommunal Rapport har også anmodet samtlige medlemmer i Stortingets justiskomité om å kommentere saken.

Ulf Leirstein (Frp) påpeker at intensjonene bak offentlighetsloven er at publikum skal kunne kontrollere hva offentlig virksomhet driver med, og hvordan skattepenger brukes.

– I dette perspektivet bør ikke organiseringen av virksomheten ha noen betydning. Vi er bekymret når vi ser at så store beløper forvaltes av et offentlig selskap som ikke kan ses i kortene, sier Leirstein.

NestlederAndré Oktayi justiskomiteen Dahl går enda lenger.

– Høyre ber umiddelbart om at regjeringen gjennomfører en hurtigevaluering av effektene av dette, og fremmer eventuelle nødvendige endringer.

– Er det i tråd med offentlighetslovens intensjon at man i praksis kan organisere seg bort fra innsyn, slik Fylkesmannen konkluderer med i denne saken?

– Jeg har tidligere som kontrollutvalgsleder i Akershus fylkeskommune og medlem av kontrollkomiteen på Stortinget vært opptatt av denne problemstillingen. Dette er i alle fall helt i grenseland for hva Høyre mener er greit i forhold til regelverket.

Kommunal Rapports henvendelse til justiskomiteens medlemmer ble sendt ut torsdag. Så langt har det ikke kommet noen tilbakemeldinger fra medlemmer av Ap, Sp eller SV.

- Offentlig eide selvstendige rettssubjekt som aksjeselskap, stiftelser og foretak ble omfattet av den nye offentlighetsloven som tro i kraft i 2009

- Slike rettssubjekt som manger fast ansatte i administrativ stilling er likevel ikke underlagt offentlighetsloven

- Unntaket går frem av lovens forskrift § 1 annet ledd, bokstav a).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.