Rådmann Rose-Marie Christiansen i Porsgrunn støtter regjeringens forslag om at organinterne dokumenter ikke skal måtte vises på postlistene.

Rådmann Rose-Marie Christiansen i Porsgrunn støtter regjeringens forslag om at organinterne dokumenter ikke skal måtte vises på postlistene.

Foto: Ørjan Deisz / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Porsgrunn støtter unntak for interne dokumenter

Kommunen synes det er uheldig at organinterne dokumenter må vises på postlistene.

Før påske la Justis- og beredskapsdepartementet fram et høringsforslag om endringer i offentlighetsloven. I dag er det frivillig å journalføre organinterne dokumenter. Regjeringen foreslår at journalinnføringer av interne dokumenter skal kunne unntas offentlighet.

Til nå er Porsgrunn eneste kommune som har sendt inn svar til høringen, som har svarfrist 5. juli. Av høringssvaret går det fram at kommunen støtter Justis- og beredskapsdepartementets vurdering om at det bør kunne gjøres unntak fra innsyn for journalinnføringer for organinterne dokumenter.