Arkivfoto: Vegard Venli
Arkivfoto: Vegard Venli
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Frykter oppsigelser om avtale blir offentlig

Kommunalt selskap i Oslo nekter innsyn i en avtale om reklameinntekter, fordi leverandøren mener offentliggjøring kan medføre masseoppsigelser.

De private reklameselskapene JCDecaux og Clear Channel er de to største selskapene innen utendørsreklame i Norge, og konkurrerer for tiden om kontrakter verdt flere hundre millioner kroner.

Kommunal Rapport har krevd innsyn i selskapenes avtaler med det kommunale selskapet Sporveis-Annonsene AS i Oslo. Avtalen med Clear Channel fra 2008 viser at det private selskapet får 45 prosent av nettoinntektene, mens 55 prosent tilfaller kollektivtrafikken i Oslo.

Alle opplysninger om inntektsfordeling i avtalen med JCDecaux fra 2004 er imidlertid sladdet av Sporveis-Annonsene.

Kommunal Rapport har klaget hemmeligholdet inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som i første omgang skal vurdere hvorvidt det kommunale selskapet må følge offentlighetsloven.

- Setter arbeidsplassene i fare

Avtalen mellom Sporveis-Annonsene og JCDecaux løper ut i 2012 og skal straks lyses ut på anbud. Kommunal Rapport har tidligere antydet at det private selskapet kan ha tjent inntil 100 millioner kroner på kontrakten.

Clear Channel beskriver avtalen som den mest verdifulle i Norge og håper naturlig nok på en reell konkurranse. Selskapet ber derfor om at betingelsene i avtalen med konkurrenten JCDecaux også offentliggjøres:

«Vi mener at dette er det klokeste for å sikre et helt åpent og likestilt anbud», skriver selskapet i et brev til Sporveis-Annonsene.

JCDecaux advarer på sin side om at offentliggjøring vil kunne medføre masseoppsigelser.

Denne begrunnelsen blir også tillagt størst vekt av Sporveis-Annonsene. I et brev til Kommunal Rapport begrunner det kommunale selskapet behovet for fortsatt hemmelighold slik:

«I dag finnes det kun to aktører i det norske markedet, og det ville vært ytterst skadelig om partene fikk innsyn i hverandres økonomiske betingelser. Det gjøres oppmerksom på at JCDecaux anfører at innsyn vil kunne medføre økonomisk tap og i verste fall sette arbeidsplassene til over 100 ansatte i fare».

Tviler på at hemmelighold er lov

Generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening tviler på at opplysningene kan hemmeligholdes, slik både JCDecaux og Sporveis-Annonsene ønsker. Han mener avtalen mellom de to bør offentliggjøres, av konkurransemessige hensyn.

– Det at avtalen mellom det kommunale selskapet og Clear Channel allerede er åpnet for innsyn, bør i seg selv tale for at en tilsvarende avtale med konkurrenten JCDecaux blir gjenstand for samme åpenhet, sier Øy, som deltok i lovutvalget bak den nye offentlighetsloven som kom i 2009.

Offentlighetseksperten påpeker at kommuner kan unnta opplysninger fra forretningsavtaler, når det er påkrevd i forbindelse med pågående forhandlinger. Denne adgangen finnes i offentlighetslovens paragraf 23.

Etter forhandlingene er ferdig, vil normalt bare taushetsplikt etter forvaltningslovens paragraf 13 være gyldig unntaksgrunnlag. Dersom avtalene med reklamesaelskapene inneholder «forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår», vil med andre ord Sporveis-Annonsene ha taushetsplikt. Nils Øy tviler imidlertid på at så er tilfelle.

– Da måtte det i så tilfelle kunne påvises at innsyn vil kunne ha negativ betydning for JCDecaux' fremtidige konkurranseevne. Men i denne saken snakker vi jo om avtaler som er flere år gamle.

Reklamerer i mange byer

JCDecaux selger utendørs reklame i 37 kommuner. Reklameselskapet opplyser på sin hjemmeside å ha avtale med Oslo, Stavanger, Sola, Sandnes, Tønsberg, Skien, Porsgrunn, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Randaberg, Bryne, Karmøy, Eigersund og Haugesund.

Reklameselskapet advarer mot å offentliggjøre informasjon fra avtalene som røper inntektsfordelingen mellom dem og kommunene.

– Alle rene finansielle kontraktsparametre i slike avtaler må nødvendigvis betraktes som konfidensiell informasjon. Offentliggjøring vil virke konkurransevridende neste gang avtalene legges ut på anbud, sier administrerende direktør Øyvind Markussen til Kommunal Rapport.

I sitt brev til Sporveis-Annonsene opplyser for øvrig JCDecaux at det de neste seks til åtte månedene skal tildeles kontrakter innen utendørsreklame i Norge som trolig er verdt mer enn 2 milliarder kroner.

Sporveis-Annonsene AS:

  • Eies 100 % av Oslo kommune
  • Omsatte for 386 millioner i perioden 1998–2010.
  • Selskapet får sine inntekter fra avtaler med de private selskapene Clear Channel Norway AS og JCDecaux Norge AS