Etter mer enn 50 år i politikken har Halvdan Skard trappet ned. Nå sitter 84-åringen i reglementsutvalget i Bærum kommune. Han er også vara til hovedutvalg for oppvekst og utdanning.

Etter mer enn 50 år i politikken har Halvdan Skard trappet ned. Nå sitter 84-åringen i reglementsutvalget i Bærum kommune. Han er også vara til hovedutvalg for oppvekst og utdanning.

Foto: Terje Lien

Etterlyser større åpenhet i klagenemnder

Nytter det å klage til klagenemndene? Det synes KS-nestor Halvdan Skard at innbyggerne bør få vite.

I fjor høst takket Halvdan Skard (Ap) for seg etter fire år i klageutvalget i Bærum. Han synes mange klagenemnder burde vært langt flinkere til å informere innbyggerne om resultatene av klagebehandlingen. 

– Nytter det å klage? Har jeg en sjanse til å nå fram? Hvilke argumenter bør jeg bruke? Blir alle klager avvist? Som politikere står vi ansvarlige overfor innbyggerne. Er det hemmelig det vi driver med bak lukkede dører, spør Skard.