Birkenes-politikere vil gi innsyn i politikerforslag

Formannskapet i Birkenes blåser i administrasjonens advarsler. De vil gi Lillesands-Posten innsyn i politikerforslag.

Onsdag kveld innstilte formannskapet enstemmig på å gi Lillesands-Posten brukertilgang til politikernes møteportal. Det vil gi lokalmediet anledning til å se forslagene som politikerne legger inn i forkant av møter.

Vedtaket ble først omtalt i Lillesands-Posten.