Sivilombud Hanne Harlem konkluderte med at det er innsynsrett i forslagene som Larvik-politikerne la inn i møteportalen. Nå mener kommunedirektøren i Birkenes at Harlems jurister tar feil.

Sivilombud Hanne Harlem konkluderte med at det er innsynsrett i forslagene som Larvik-politikerne la inn i møteportalen. Nå mener kommunedirektøren i Birkenes at Harlems jurister tar feil.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Birkenes mener Sivilombudet tar feil i innsynsspørsmål

Lillesands-Posten ba om innsyn i forslag sendt inn i Acos møteportal. Birkenes kommune beskylder avisa for å ville skade det politiske systemet.

I mars ba Lillesands-Posten Lillesand og Birkenes kommuner om innsyn i skriftlige forslag som politikere legger inn i Acos møteportal. Bakgrunnen er Sivilombudets konklusjon i en tilsvarende sak fra Larvik kommune, om at forslagene er ferdige dokumenter og at det er innsynsrett i dem.

Onsdag skal formannskapet i Birkenes ta stilling til Lillesands-Postens klage på innsynsavslag. I et av vedleggene til saksframlegget skriver politisk sekretær Erlend Hareide i Birkenes at Lillesands-Posten vil «sikkert dra omdømmekortet» om de får avslag: