Søkte om 18,5 millioner kroner, fikk 2 millioner

Økonomi. Nye Hamarøy søkte Kommunaldepartementet om 18,5 millioner kroner i ekstramidler til sammenslåingsprosessen. Det syntes departementet var i meste laget. 
Store kostnader knyttet til den såkalte Tysfjord-saken, er én av grunnene til at nye Hamarøy søkte om hele 18,5 millioner. Bildet viser det lulesamiske senteret i Tysfjord. Foto: Lisa Rypeng

7,5 millioner til investeringer og 11 millioner til drift er hva den nye kommunen ber om, i tillegg til de 20,4 millionene de allerede har fått til sammenslåingsarbeidet. 

I søknadens forord står det: «Å bygge nye Hamarøy kommune er krevende, men også spennende. Arbeidsmengden i prosjektene er betydelig mer omfattende og kompleks enn det som var vurdert på forhånd, mange av prosjektene er derfor underfinansiert. I tillegg er det mer komplisert og arbeidskrevende å dele en kommune mot å slå sammen hele kommuner. Av andre årsaker som gjør prosessen utfordrende og arbeidskrevende er at nye Hamarøy kommune blir eneste språkforvaltningskommune for lulesamisk språk, samt videreføring og oppfølging av Tysfjordsaken – prosjekt Jásska som vil kreve betydelige ekstra ressurser i årene fremover».

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!