KLP med gladmelding til kundene

Økonomi. – Solid avkastning i første halvår.
Konsernsjef Sverre Thornes i KLP har ambisjoner om å redusere prisene, og derved kostandene for kunder og eiere. Foto: KLP

KLP oppnådde et avkastningsresultat, som er avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 4,3 milliarder kroner i første halvår. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 4,8 prosent, mens den bokførte avkastningen endte på 2,0 prosent.

God utvikling i aksjemarkedet og verdistigning på obligasjoner er hovedårsakene til det gode resultatet, skriver KLP i en pressemelding.

– Vi er glade for at vi kan legge fram et sterkt resultat i første halvår. Avkastningen på våre kunders pensjonsfond er godt over den avkastningen vi har garantert, og kostnadene våre er lave. Det gode resultatet bidrar til at vi kan opprettholde vår ambisjon om å redusere våre priser og derved kostnadene for våre kunder og eiere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Ifølge KLP har markedet for offentlig tjenestepensjon vært stabilt de senere år, og pågående sammenslåingsprosesser som følge av kommune- og regionreformen endrer ikke dette bildet vesentlig. 

Alkohol og pengespill

I mai besluttet KLP å selge seg ut av selskaper som produserer alkohol og pengespill. Beslutningen omfatter cirka 40 selskaper som produserer alkohol og cirka 50 selskaper innenfor pengespill, blant andre norske Arcus og Gaming Innovation Group. 

Fakta

Nøkkeltall etter andre kvartal 2019:

Verdijustert kapitalavkastning: 4,8 prosent
Bokført kapitalavkastning: 2,0 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver): 21,8 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver): 9,7 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern: 737 milliarder kroner 

Kilde: KLP

KLP solgte seg ytterligere ut av kullselskaper ved å senke terskelen for inntekter fra kullvirksomhet fra 30 prosent til 5 prosent, samtidig økte investeringene i ny produksjonskapasitet innen fornybar energi med ytterligere 870 millioner kroner. 

– Det er viktig å vise våre kunder at vi forvalter deres penger på en måte som bidrar til at vi i fellesskap kan redusere ødeleggende klimaendringer, sier Thornes. 

Etter at Stortinget vedtok varslede endringer i pensjonsordningen for offentlig ansatte med virkning fra kommende årsskifte, har det vært et økende behov for informasjon både hos arbeidsgivere og ansatte. KLP har derfor sett behovet for å videreutvikle nettbasert pensjonsveiledning der ansatte kan finne svar på det de lurer på, og se hvordan valgene de tar påvirker egen framtidig pensjon. 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.