– Flere over 80 er «unge» og friske

Pleie og omsorg. Flere «unge» 80-åringer, færre over 85 år, samt generelt bedre helse i befolkningen. Det er SSBs forklaring på at færre i aldersgruppen over 80 år enn før mottar kommunale omsorgstjenester.  
Aldersgruppen 80 pluss har fått påfyll av mange nye 80-åringer, som ofte er friske, ifølge seniorrådgiver Dag R. Abrahamsen i Statistisk sentralbyrå (SSB). Foto: Per Kristian Lie Løwe, Konsis Grafisk AS

Antall brukere over 80 år som mottar hjemmetjenester og institusjonstjenester går ned, til tross for vekst i denne aldersgruppen i befolkningen, viser de nye Kostra-tallene som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i går.

Det skyldes i hovedsak endringer i aldersfordelingen innad i denne aldersgruppen, tror seniorrådgiver Dag Ragnvald Abrahamsen i SSBs seksjon for helse-, omsorgs- og sosialstatistikk. Han viser til at det de siste tre årene har kommet om lag 3.300 nye 80-åringer inn i gruppen 80 pluss, mens det samtidig har blitt om lag 1.100 færre over 85 år.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.